Image

#پارک_بوستان_ملت 🌿🌿🌿_______________________________ ‌____ 🌸 از هر دست بدی از همون دست یه جوری غیرمنتظره پس میگیری پس با مردم همونجوری رفتار کن که دوس داری باهات رفتار بشه... 🌸 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🌸 photo : @hesam_bostanahmadi #hesam_bostanahmadi Location : @parkmelat_rasht013 🌸 #شهر_باران #پارک #سیاباغ #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🌿🌿🌿_______________________________ ‌____ 🌸 چه دنیای عجیبی است. من اصلا کاری به کار هیچکس ندارم، اما همین بی آزار بودن من و با خودم بودن باعث میشود که همه درباره ام کنجکاو بشوند! ✍ فروغ_فرخزاد 🌸 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🌸 photo : @hesam_bostanahmadi #hesam_bostanahmadi Location : @parkmelat_rasht013 🌸 #شهر_باران #پارک #سیاباغ #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🌿🌿🌿_______________________________ ‌____ 🌸 افکار منفی به هر حال به سراغ ما می آیند و کلیدش اینست گاه آنان را بر زبان نیاوریم و به آنها توجه نکنیم. هرگاه فکر کردید از پس مشکلی بر نمی ایید باید سه کلمه بگویید: خدای من بزرگه 🌸 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🌸 photo : @hesam_bostanahmadi #hesam_bostanahmadi Location : @parkmelat_rasht013 🌸 #شهر_باران #پارک #سیاباغ #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🌿🌿🌿_______________________________ ‌____ 🌸 اشتباهى كه بيشتر از يكبار تكرار شود، انتخاب است ! ✍ #پائولو_کوئلیو 🌸 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🌸 photo : @hesam_bostanahmadi #hesam_bostanahmadi Location : @parkmelat_rasht013 🌸 #شهر_باران #پارک #سیاباغ #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🌿🌿🌿_______________________________ ‌____ هيچوقت کسی را تحقير نکنيد شايد امروز قدرتمند باشيد اما زمان ازشما قدرتمند تر است ! يک درخت، هزاران چوب کبريت را ميسازد.اما وقتي زمانش برسد، يک چوب کبريت ميتواند٬ هزاران درخت را بسوزاند! پس خوب باشيدو خوبي کنيد. 🌸 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🌸 photo : @hesam_bostanahmadi #hesam_bostanahmadi Location : @parkmelat_rasht013 🌸 #شهر_باران #پارک #سیاباغ #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🌿🌿🌿_______________________________ ‌ شده در اوجِ جوانی ، با همین ظاهرِ شاد تا گلو پیرِ کسی باشی و قسمت نشود؟ شده ازاد و رها باشی و تا عمقِ وجود رام و تسخیرِ کسی باشی و قسمت نشود؟ . داریوش_کشاورز 🌸 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🌸 photo : @hesam_bostanahmadi #hesam_bostanahmadi Location : @parkmelat_rasht013 🌸 #شهر_باران #پارک #سیاباغ #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🌿🌿🌿_______________________________ دکتر الهی قمشه‌‌ای چه زیبا میگوید وقتی دعا میکنی، دعای تو از این جهان خارج میشود و به جایی میرود که هیچ زمانی نیست. دعایت به قبل از پیدایش عالم میرود. دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را مینویسند میرود. و تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت مینویسد. و مولانا میگوید : گر در طلب گوهر کانی، کانی گر در هوس لقمه نانی، نانی این نکته رمز اگر بدانی، دانی هر چیز که در جستن آنی، آنی.. خیر ترین دعا ، بهترین طلب ، زیباترین تقدیر ، نثار شما 💐سال نو مبارک💐 🍁 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🍁 photo : @hesam_bostanahmadi Location : @parkmelat_rasht013 🍁 #شهر_باران #پارک #سیاباغ #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🍁 عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت . که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت . من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش . هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت . حافظ 🍁 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🍁 photo : @nazanin_zahra_love Location : @parkmelat_rasht013 @hesam_bostanahmadi 🍁 #شهر_باران #پارک #سیاباغ #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🍁 ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم. . شوپنهاور 🍁 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🍁 photo : @hesam_bostanahmadi #hesam_bostanahmadi Location : @parkmelat_rasht013 @parkmelat_rasht013 🍁 #شهر_باران #پارک #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #کلانشهر #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

Image

#پارک_بوستان_ملت 🍁 عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند. اگر همین انرژی را صرف عشق ورزیدن به هم نوعان خود کنند شیطان در تنهاییِ خود خواهد ماند!! 🍁 #park_bostan_melat #park_melat #park #bostan_melat_rasht #autumn #rasht #gilan #rashti #Gilan 🍁 photo : @rezamelo Location : @parkmelat_rasht013 @parkmelat_rasht013 🍁 #شهر_باران #پارک #کلانشهررشت #شهر_رشت #رشت #پارک #گیلان #حفظ_محیط_زیست #بزرگترین_آبنمای_موزیکال_کشور #با_حیوانات_مهربان_باشیم #پارک_بوستان_ملت_رشت🌳#سیاباغ #پاییز #پاییزی #درخت #موبایلگرافی #عکاسی #زیبایی_های_شهر_من #کلانشهر #بوستان_ملت #پارک_بوستان_ملت Facebook page 🆔 : 👇🏻👇🏻 ParkBostanmMelat

برای دیدن پست‌های بیشتر، لطفا کانالا را دانلود و نصب کنید
عضویت