‌‌ ‌‌‌🥇 نفر اول ۵ میلیون تومان 🤩 ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌🥈 نفر دوم ۳ میلیون تومان 😱 ‌‌‌ ‌‌ ‌‌🥉نفر سوم ۲ میلیون تومان 🤑 ‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ جوایز «جام رمضان» دیجی‌کالا 🏆 ‌‌‌ ‌‌ تا پایان رمضان در دیجی‌کالا لینک در استوری و bio #بازی #جایزه #مسابقه #جام_رمضان #دیجی_کالا #گیم