⭕️روحانی میگه امروز روز آزمایش دولت نیست روز آزمایش همه ی ملت است . تازه الان فهمیدیم چرا انقدر مردم و گرسنه نگه داشتن. آخه واسه آزمایش باید "ناشتا" باشیم ...☹️😁 🇯‌🇴‌🇮‌🇳 ↯ 🔴 @gilasmilas 🔵